Giới thiệu về nhà trường

        Ngày 13/9/2002 Phân hiệu Văn Miếu - Trường THPT Minh Đài được thành lập theo quyết định số: 2194/QĐ - UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ và khai giảng ngày 30/9/2002. Sau 3 năm nỗ lực phấn đấu của nhà trường và địa phương ngày 14/10/2005 trường THPT Văn Miếu chính thức được thành lập theo quyết định số: 2807/QĐ - UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ. Từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Sơn, Sở GD&ĐT Phú Thọ và các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành hữu quan đặc biệt là sự phấn khởi, đồng tình đóng góp công sức của các bậc phụ huynh, học sinh, nhân dân cụm 9 xã  trong vùng tuyển sinh. Là một trường mới nên gặp không ít khó khăn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế, trình độ học sinh không đồng đều giữa các xã trong vùng tuyển sinh, do đó nhà trường gặp khó khăn rất nhiều trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Kinh tế của nhiều xã trong vùng tuyển sinh còn khó khăn, nên việc đầu tư cho con em mình còn chưa cao